Warning: Undefined array key "k" in /home/server593113/ftp/adslease.pl/index.php on line 2
Wynajem maszyn budowlanych | ADS LEASE

Wynajem sprzętu ciężkiego | ADS LEASE

Firma ADS Lease prowadzi działalność w zakresie wynajmu sprzętu ciężkiego. Posiada nowoczesny park maszynowy świadcząc usługi wynajmu ładowarek kołowychspycharek i koparek gąsienicowych.. Zapewnia wykwalifikowaną i doświadczoną obsługę operatorską oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Maszyny spełniają wymogi dyrektyw unijnych w zakresie maszynowym, emisji spalin i hałasu. 

Firma działa w kooperacji z ADS Kruszywa – Kopalnią Piasku prowadzącą eksploatację kruszyw tworząc grupę przedsiębiorców.

Obszary działalności firmy to również poszukiwanie i rozpoznanie zasobów złóż naturalnych, zakup i dzierżawa nieruchomości gruntowych i  wynajem nieruchomości komercyjnych.

 

 

Copyright © ADS LEASE | www.adslease.pl
Wykonanie: MB Technology

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych ADS Lease Joanna Wojas 43-186 Orzesze, ul. Modrzewiowa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
• Podmioty uczestniczące w realizacji umowy, zamówienia
• Biuro rachunkowe
• Usługi informatyczne
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy